Vállalkozóvá válást elősegítő támogatás álláskeresőknek - Fejér Megye

2014.04.25 20:57

A Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (a továbbiakban: munkaügyi központ) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 17. §-a, továbbá a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16) MüM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10. §-a alapján

nyílt pályázatot hirdet
vállalkozóvá válást elősegítő támogatásra.


A támogatás célja
A legalább egy hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartottak, illetve rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülők munkaviszonyon kívüli főfoglalkozásban történő önfoglalkoztatásának elősegítése.

A támogatás formája
I. legfeljebb 3 millió forintig terjedő kamatmentes tőkejuttatás, amelyből legfeljebb 2 millió forint vissza nem térítendő, és 1 millió forint visszatérítendő támogatásként igényelhető,
II. legfeljebb 6 hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatás,
III. a vállalkozói tevékenység megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költségei,
A legfeljebb 3 millió forintig terjedő kamatmentes tőkejuttatás elnyeréséhez összeállított pályázati dokumentációt a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjához (8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1.) kell benyújtani.
A legfeljebb 6 hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatás és a szaktanácsadás irántikérelmet a Fejér Megyei Kormányhivatal illetékes - álláskeresőt nyilvántartó - járási munkaügyi kirendeltségéhez kell benyújtani. A kérelem és dokumentumai az illetékes kirendeltségen szerezhetők be. 
A tőkejuttatás és a 6 havi, minimálbér összegéig terjedő támogatás együtt és külön-külön is igényelhetőek, azonban ezen támogatásokra a pályázatot, illetve a kérelmet egyidejűleg kell benyújtani. A két támogatási forma együttes igénylése esetén a pályázatot és a kérelmet (a mellékelt dokumentumokkal együtt) a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjához kell benyújtani. A beérkezést követő két munkanapon belül a Munkaügyi Központ a kérelmet eljuttatja az illetékes kirendeltségre.