Vállalkozóvá válást elősegítő támogatás álláskeresőknek - Budapest

2014.04.25 20:58
Munkaügyi Központ
2014. évre szóló
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és TÁJÉKOZTATÁS
vállalkozóvá válást elősegítő támogatások elnyerésére


A Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ (továbbiakban: BFKHMK) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) 17. §-a és a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 10. §-a alapján pályázatot hirdet álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásra.

A támogatás célja
Azon álláskeresők, illetve rehabilitációs járadékban vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személyek támogatása, akik önmaguk foglalkoztatását egyéni vállalkozás keretében, vagy gazdasági társaság - a társaság tevékenységében személyesen közreműködő - tagjaként, vagy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldják meg.

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás formái:
a) legfeljebb 2 millió Ft összegig terjedő tőkejuttatás támogatása vissza nem térítendő formában;
b) legfeljebb 6 hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig (101 500 Ft/hó) terjedő támogatás;
c) a vállalkozói tevékenység megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költségei, legfeljebb 50 000 Ft értékben.